Nens

També sessions on-line durant el confinament per la COVID-19

Els nens són els adults del demà. Per això, en la mesura que es respecti la seva essència i el seu jo interior aconseguirem adults equilibrats, amb capacitat per a desenvolupar tot el seu potencial.

Què es treballa a les sessions amb nens?

La metodologia que utilitzo amb nens es converteix en un procés d’acompanyament en la criança, educació i desenvolupament dels mateixos, centrant-se en els aspectes emocionals i de comunicació.

Els nens avui en dia poden estar enfrontant-se a una immensa pressió. En molts casos s’espera d’ells que:

 • Treguin bones notes.
 • Es “portin bé” a l’escola i a casa.
 • Realitzin múltiples activitats extraescolars perquè tinguin una “formació” més completa.
 • Es relacionin tant amb la família com amb el seu entorn social de forma extravertida i alegre (si no, sembla que alguna cosa passa!).

Quan no compleixen amb totes aquestes expectatives, quan no arriben a tot pot sorgir una baixa autoestima, pensaments negatius, pèrdua de motivació

Les sessions d’acompanyament poden aportar-los una bona gestió de les emocions i adquisició de recursos que els ajudin a mantenir-se en equilibri i amb un alt nivell de benestar enfront dels requeriments i les expectatives externes.

Quan pot ser útil que els nens vinguin a les sessions?

A partir de 5/6 anys (abans es pot contemplar un treball a través dels  pares), quan es donen casos de:

 • Conductes preocupants: Pors que paralitzen, ansietat, falta de concentració, problemes de introversió, timidesa, baixa autoestima, desmotivació, conflictes socials (problemes en les relacions amb els altres, són agressius, enganyen o menteixen sovint, no parlen amb els altres, no juguen amb altres), no atenen els límits que se li plantegen des del adult, rivalitat entre germans.
 • Situacions estranyes que no aconseguiu identificar. Si com a pares noteu o creieu que hi ha un problema però el nen no vol parlar-ne. Sol donar-se en casos d’assetjament escolar.
 • Quan és víctima de bullying (assetjament escolar). En aquests casos es necessita reforçar l’autoestima, aprendre a posar límits i dir “No”, a tenir seguretat i confiança en un mateix.
 • Adquisició d’habilitats socials. Quan voleu (perquè penseu que és el més adequat per a ell / a) que hi hagi un canvi en el comportament del vostre fill / a i a més que aprengui noves habilitats com empatia, comunicació interpersonal, etc.
 • Situacions conflictives puntuals. Si us heu divorciat i el vostre fill no ho acaba d’acceptar. Naixement d’un germà / a. El duel d’algun familiar proper, etc.
 • Quan us sentiu desorientats o perduts en la vostra tasca com a pares. Sempre que considereu que hi ha alguna qüestió que us preocupa i no sabeu ben bé com abordar-la.

Què puc per el teu fill/a?

A través de les sessions els nens reben suport emocional, adquireixen eines duent a terme aprenentatges que els permetran afrontar els reptes que la vida els va plantejant de manera positiva, facilitant el seu desenvolupament i creixement de forma saludable

Amb un bon acompanyament  i l’imprescindible respecte i amor dels pares, els nens poden:

 • Desenvolupar una major confiança, una major autoestima, automotivació i una major autonomi.
 • Enfortir els circuits cerebrals per dominar l’angoixa.
 • Assimilar els coneixements amb més eficàcia.

Com es fa una sessió?

Normalment una sessió té una durada d’entre quaranta-cinc minuts i una hora. Treballem amb els nens a soles (sempre que a ells els sembli bé) perquè es trobin en un espai neutre amb els mínims condicionants possibles i on es pugui expressar amb total llibertat, a través del joc, del dibuix, del ball, del moviment del seu cos perquè, de forma alegre i distesa, adquireixi totes les eines necessàries per desenvolupar tot el seu potencial.

A l’inici del procés sempre vam realitzar una primera sessió amb els pares, que després es va repetint periòdicament en funció de la durada del procés.

En qualsevol cas, l’aproximació al nen, la manera d’estar amb ell es basa en el respecte per les seves emocions, el seu món interior i el seu desenvolupament el més ple i harmoniós possible.

De cada sessió s’informa als pares sobre l’evolució i el camí recorregut.

Quant dura un procés amb un nen/a?

No hi ha un nombre determinat de sessions. Depèn de cada persona, però en general s’intenta que siguin processos curts (entre 5 i 10 sessions). Les sessions poden ser tantes com el nen/a necessiti.

Coaching vs psicoteràpia

La pregunta habitual sol ser: en què es diferencia un procés de coaching de la psicoteràpia i quan utilitzar un o altre ?.

Encara que existeixen múltiples arguments i explicacions, en base a la meva experiència, diré que molts recursos són coincidents i el resultat final que es busca seria el mateix, el màxim benestar i desenvolupament del nen.

Per a mi, la diferència radica que en coaching treballem per aconseguir un objectiu molt concret que es determina en l’inici del procés i que a més s’ha d’assolir en un període de temps determinat.

El punt de partida, tant en el coaching com en la psicoteràpia, sol ser alguna cosa que no funciona, (no estem parlant de patologies, ni símptomes, ni aspectes disfuncionals en el desenvolupament del nen).

Per exemple, podem fer sessions perquè el nen aprengui a gestionar millor les seves rebequeries i disgustos, perquè pugui relacionar-se millor a l’escola quan hi ha problemes amb els amics, etc. Perquè pugui estar més tranquil i concentrar-se millor a classe, etc. Tot això són objectius que, habitualment, es poden aconseguir a curt termini.

El procés de coaching busca aconseguir objectius i/o trobar solucions a problemes concrets. I l’aprenentatge és el principal camí per aconseguir-ho.

En psicoteràpia podem estar parlant de problemes d’autoestima, ansietat generalitzada, impulsivitat, depressió. Els processos per aconseguir el benestar desitjat es fa necessari aprofundir en l’autoconeixement i en la forma que cada un de nosaltres enfronta les diferents situacions que van esdevenint en la vida. També sol ser necessari aprofundir en els sistemes de cadascú (la família, el col·legi, etc.) per veure s’està donant algun desordre que influeixi en el malestar actual.

El procés tant si és de coaching com si és de psicoteràpia s’estableix a partir de les necessitats que aquest nen i la família manifesten. Ens enfoquem sempre en allò que es pot millorar i desenvolupar, en buscar el talent natural i la pròpia saviesa interna que tots tenim i que ens indica quin és el millor camí per a cada un de nosaltres.

 


Contacta amb mi